ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Η απαράδεκτη-αντιανθρωπιστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα φάρμακα των ασθενών