Νέα RSS - Εξωτερικές πηγές

Διαύγεια RSS - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  1. Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το έτος 2015
    Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το έτος 2015
    Ημ/νια: 14/09/2015 16:15:53
    Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΑΔΑ: ΩΝΖΚΘ-8ΔΧ
  2. Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για το έτος 2015
    Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για το έτος 2015
    Ημ/νια: 14/09/2015 16:12:38
    Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΑΔΑ: 70ΔΑΘ-ΖΤΨ
  3. Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και εφημεριών του προσωπικού του Eθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για το έτος 2015
    Θέμα: Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και εφημεριών του προσωπικού του Eθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για το έτος 2015
    Ημ/νια: 14/09/2015 16:05:42
    Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΑΔΑ: 6ΙΧ4Θ-ΕΛ9
  4. Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για το έτος 2015
    Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για το έτος 2015
    Ημ/νια: 14/09/2015 16:02:01
    Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΑΔΑ: 6601Θ-ΠΨ8
  5. Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015
    Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015
    Ημ/νια: 14/09/2015 15:58:34
    Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΑΔΑ: ΨΩ8ΛΘ-39Ν